Çözümler

Biz Kimiz

Son günlerde çok dile getirilen 4. endüstriyel devrim, mevcut sanayinin dijitalleşme ve bilgisayarlaşma yönünde teşvik edilmesi ve yüksek teknolojiyle donatılması projesidir. Bu proje ile makineler çevrelerinde olup bitenleri anlayabilecek ve birbirleriyle “Nesnelerin İnterneti” aracılığı ile iletişim kurabilecekler. Kısacası Endüstri 4.0, gömülü sistem teknolojisiyle akıllı ürün üretim süreçlerini birleştirecek, yeni bir teknolojiyi ortaya çıkaracak, bu teknolojiyi iş modellerine, üretim zincirlerine ve sanayiye aktaracaktır.

Hedef Kitlemiz

Şirketler

Dünyadaki hızlı değişime uyum sağlama sürecinde kurumsal gelişim için eğitimin önemine vurgu yapan şirketlere eğitim, danışmanlık ve araştırma konularında katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Eğitim Kurumları

Eğitim konusunda mevcut problemlere çözüm üretme, yeni yönelimleri takip etme ve geleceği yönetme arayışında olan her kademedeki eğitim kurumlarının çözüm merkezi olmayı hedefliyoruz.

Profesyoneller

Kişisel gelişime önem veren, eğitim konusunda uzmanlaşmak ve rehberlik isteyen tüm eğitim sektörü çalışanları ve şirketlerin eğitim departmanı çalışanlarının gelişiminde pay sahibi olmayı hedefliyoruz.

Hizmetlerimiz

Eğitim Araştırmaları

Eğitim 4.0 kapsamında birey, kurum ve ülke olarak hedeflenen kazanımlara ulaşmak amacıyla eğitim kalitesini arttırmak…

Read More

Eğitim Danışmanlık

Düşünen ve üreten kurumların oluşumuna, gelişimine ve sürekliliğine katkı sağlayacak çalışanları inşa etmek amacıyl…

Read More

Eğitim Planlama ve Uygulama

Birey ve kurum analizinden yola çıkarak bireyin içinde bulunduğu sektörün, çalıştığı kurumun…

Read More

Eğitim Projeleri

Bireyin, toplumun ve kurumların ihtiyaçlarına çözüm üretecek eğitim projelerine yön vermek…

Read More

Eğitim Yazılımları

Teknoloji, insanoğlunun eğitim yoluyla kazandığı bilgi ve becerileri daha iyi, daha verimli biçimde…

Read More

Eğiticilerin Eğitimi

Bireylerin söz konusu olduğu bütün uğraşıların temelinde bireyi tanıma süreci yer almaktadır…

Read More

Eğitim IK Destek

Öğretmen, eğitim sisteminin temel öğelerindendir. Eğitim sisteminin başarısı, bu sistemi işletecek öğretmenlerin…

Read More

Öğretmen Geliştirme

Dünyada eğitim politikalarının uygulayıcısı, eğitim hizmetlerini anlamlı hale getiren…

Read More

Eğitim Temalı Arama Konferansı

Bilim ve teknolojideki gelişmeler ile sosyo-ekonomik değişmeler sonucu ortaya çıkan yeni durumlar ve oluşan…

Read More

Edu News

Bültenimize Katılın, Bizden Haberdar Olun!

Bize Ulaşın

Edugineer ile ilgili tüm sorunlarınıza en kısa sürede cevap veriyoruz.

The message will be closed after 20 s