Endüstri 4.0’ın Eğitim 4.0’a Yansımaları

“Nesnelerin İnterneti” aracılığı ile makinelerin birbirleriyle iletişim kurabileceği yeni bir dönemin başlangıcı olan 4. Endüstri Devrimini sağlıktan eğitime, ekonomiden sanata bütün alanların dönüşümü de zorunlu kılmakta olduğuna değinen Edugineer ekibinden Doç Dr. Hakan Karataş, Endüstri 4.0’ın getirdiği teknolojik çıktılarnı; diğer

Learn More
The message will be closed after 20 s