Üniversiteler Karar Aşamasında: Değişimin Direksiyonu Ya Da Tekerleği Olmak!

Sanayinin dijitalleşme ve bilgisayarlaşma aracılığıyla yüksek teknolojiyle donatılması anlamını taşıyan 4. Endüstri Devrimi sadece teknolojik dönüşümü değil aynı zamanda sağlıktan eğitime, ekonomiden bilime, teknolojiden sanata bütün alanların dönüşümünü de zorunlu kılmaktadır. Bu durum, öğrenme ve öğretme anlayışı ve uygulamalarını da

Learn More

Endüstri 4.0’ın Eğitim 4.0’a Yansımaları

“Nesnelerin İnterneti” aracılığı ile makinelerin birbirleriyle iletişim kurabileceği yeni bir dönemin başlangıcı olan 4. Endüstri Devrimini sağlıktan eğitime, ekonomiden sanata bütün alanların dönüşümü de zorunlu kılmakta olduğuna değinen Edugineer ekibinden Doç Dr. Hakan Karataş, Endüstri 4.0’ın getirdiği teknolojik çıktılarnı; diğer

Learn More
The message will be closed after 20 s