Son günlerde çok dile getirilen 4. endüstriyel devrim, mevcut sanayinin dijitalleşme ve bilgisayarlaşma yönünde teşvik edilmesi ve yüksek teknolojiyle donatılması projesidir. Bu proje ile makineler çevrelerinde olup bitenleri anlayabilecek ve birbirleriyle “Nesnelerin İnterneti” aracılığı ile iletişim kurabilecekler. Kısacası Endüstri 4.0, gömülü sistem teknolojisiyle akıllı ürün üretim süreçlerini birleştirecek, yeni bir teknolojiyi ortaya çıkaracak, bu teknolojiyi iş modellerine, üretim zincirlerine ve sanayiye aktaracaktır.

Dördüncü Sanayi Devrimi veya Endüstriyel Devrim de diyebileceğimiz Endüstri 4.0’ı sadece teknolojik devrim olarak görmemek gerekir. Yeni bir çağ açacak olan bu devrimin başarı ile tamamlanması için önkoşul eğitim konusunda bir devrimin başlatılmasıdır. Çünkü Endüstri 4.0, sadece somut olarak gelişmeyi değil hem bu teknolojiyi üreten personelin hem de bu teknolojiden faydalanacak bütün insanlığın eğitimini ve bilinçlenmesini de en önemli hedefler arasında tutmaktadır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için uygun eğitim stratejileri ile birlikte iş yerinde sürekli öğrenmeyi sağlayacak çalışma yöntemleriyle hem üreticiyi hem de bu teknolojiyi kullanacak olan tüketiciyi bilinçlendirmek önem taşımaktadır.

The message will be closed after 20 s