ÖĞRETMEN GELİŞTİRME

Dünyada eğitim politikalarının uygulayıcısı, eğitim hizmetlerini anlamlı hale getiren, eğitimin hizmetlerinin başlatıcısı, geliştiricisi ve uygulayıcısı olan öğretmenler eğitim sistemlerinin vaz geçilmez temel ögelerinden biridir. Hiçbir eğitim modelinin, o modeli işletecek insan kaynağının niteliğinin üzerinde hizmet üretemeyeceği gerçeği, öğretmenlerin yetiştirilme sürecini, okullardaki eğitim etkinliklerinin kalitesi için kilit bir süreç haline getirmektedir. Bu nedenle, öğretmen yetiştirme sisteminin tüm bileşenlerinin, sürekli bir değerlendirme süreci içinde sorgulanması ve bugünün ve geleceğin gerektirdiği nicelik ve nitelikte öğretmen yetiştirmek için sürekli iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, gelişmiş ülkelerdeki uygulamaların izlenmesi de, sözü edilen geliştirme çabalarına ışık tutacaktır. Eğitim sisteminin başarısı, bu sistemi işletecek öğretmenlerin ve diğer eğitim personelinin niteliklerine bağlıdır. Hiçbir eğitim modeli, o modeli işletecek personelin niteliğinin üstünde hizmet üretemez. Bundan dolayı dünyanın hemen hemen her yerinde politika yapıcıları eğitim sistemlerinde uygulanan reformların temeline öğretmenleri yerleştirmiştir.

EDUGINEER ekibi olarak eğitim le ilgili yapılan bütün yatırımların öğrenciyle temas noktası olan öğretmenlerin yetiştirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu gerçek ışığında, alan, pedagoji ve teknoloji bilgisine sahip ve bu bilgileri uygulamalarda kolaylıkla kullanabilen tasarımcı, planlayıcı, geliştirici, uygulayıcı, ölçmeci, değerlendirmeci, rehber, rol model, araştırmacı kimliklerine sahip öğretmen hedefine ulaşmak için geneli alan ve kişiye özgü öğretmen gelişim programları düzenliyoruz.

The message will be closed after 20 s