EĞİTİM YAZILIMLARI

Teknoloji, insanoğlunun eğitim yoluyla kazandığı bilgi ve becerileri daha iyi, daha verimli biçimde yararlanmasına ve daha bilinçli olarak uygulayabilmesine yardımcı olmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan teknolojik gelişmeler, eğitim sistemine de yansımakta ve öğrenme öğretme faaliyetlerini de etkilemektedir. Bilgi patlamasının sonucu olarak bilginin fonksiyonları ve kazanılma biçimi değişmektedir. Bilimsel ve teknolojik bir nitelik kazanan çağdaş toplum, dünün toplumuna kıyasla, yapısal ve fonksiyonel farklılıklar göstermektedir. Bütün bunlar eğitimin temel modelini etkilemekte ve eğitimde devrimsel nitelikte değişme ve gelişmelere yol açmaktadır. Özellikle Z kuşağının teknoloji ile yakın ilişkisi de incelendiğinde eğitimle ilgili fikirlerin teknoloji bütünleşmesi ve öğrenme faaliyetlerinin insanların en çok vakit geçirdiği ortam ve platformlara taşınılması yazılım geliştirmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. EDUGINEER olarak öğrenmenin kalıcılığını sağlayacak her türlü eğitim faaliyetinin yazılım ve mobil uygulama olarak geliştirilmesi her zaman ilgi odağımızda olacaktır.

The message will be closed after 20 s