EĞİTİM PROJELERİ

Bireyin, toplumun ve kurumların ihtiyaçlarına çözüm üretecek eğitim projelerine yön vermek ve disiplinlerarası projeler geliştirmek uzmanlıklarımız arasındadır. EDUGINEER olarak, eğitim uzmanlık alanlarımı çerçevesinde her türlü AB, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansı ve benzeri projelerde ulusal ve uluslararası çoklu işbirliği geliştirerek aktif olarak yer almak istiyoruz. Böylelikle eğitimle ilgili geliştirilecek politikalara yön verecek fikirlerin oluşmasında kuluçka rolü oynamak en büyük hedeflerimiz arasındadır.

The message will be closed after 20 s