EĞİTİM PLANLAMA VE UYGULAMA

Birey ve kurum analizinden yola çıkarak bireyin içinde bulunduğu sektörün, çalıştığı kurumun, görev yaptığı konumun gerçeklerine göre gelişimini sürdürmesi ve sektör, kurum ve konumun gelişiminde sorumluluk alması eğitim planlaması ile mümkündür. Eğitimin öncesi, sonrası ve süresince gözlem ve ölçme yaparak eğitimin geçerliğini ve güvenirliğini arttırmak uzmanlık ve çaba gerektiren bir durumdur. Bu gerekçeyle, kurumların her türlü eğitim ihtiyacına sistemli bir şekilde yaklaşmak, standart eğitimlerden ziyade kuruma ve çalışana özgü eğitimler planlamak, ölçülebilir ve gözlenebilir başarıyı raporlamak en büyük farklılığımızdır. Gelişimi sistemleştirmek ve garanti etmek için EDUGINEER olarak odak noktamız iyi eğitimden ziyade, doğru eğitimdir.

The message will be closed after 20 s