EĞİTİM İK DESTEK

Öğretmen, eğitim sisteminin temel öğelerindendir. Eğitim sisteminin başarısı, bu sistemi işletecek öğretmenlerin ve diğer eğitim personelinin niteliklerine bağlıdır. Hiçbir eğitim modeli, o modeli işletecek personelin niteliğinin üstünde hizmet üretemez. Bundan dolayı, “bir okul ancak içindeki öğretmenler kadar iyidir” denilebilir. Devletin eğitim politikasını uygulamaya koyan ve uygulama biçimleri ile bu politikaları etkileyenler öğretmenlerdir. Etkili ve başarılı bir öğretmen, öğretmenlik davranışlarını kavramış, hedefler doğrultusunda öğretimini biçimlendirebilen, uygun öğretme yaklaşımını seçebilen, öğretimini değerlendiren, bu doğrultuda hedeflerini ve öğretmen-öğrenme sürecini yeniden düzenleyebilen kişi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin her öğrencinin kişiliğini ve psikolojisini anlama, sınıf etkinliklerini oluşturma ve yönetme, etkili iletişim kurma ve teknolojiyi kullanma becerilerine sahip olması da gerekli görülmektedir.

Eğitim kurumlarının en önemli ihtiyaçlarından biri kurumun yapısına uyum sağlayabilen ve gelişimine katkıda bulunan doğru öğretmenlerin seçimidir. Birçok farklı açıdan değerlendirilmesi gereken bu süreç aynı zamanda İK süreçlerinin uygulanmasını gerektiren uzmanlık içeren bir durumdur. EDUGINEER ekibi olarak, eğitim kurumlarını ihtiyacı olan ve günümüz öğretmenlik becerileri ve özelliklerine sahip öğretmen adaylarını seçme ve işe yerleştirme konusunda da destek vermekteyiz. Her alanın özelliğini ve farklılığını dikkate alarak öğretmen seçimi ile ilgili geliştirdiğimiz modeli eğitim kurumlarının hizmetine sunarak en önemli yükleri konusunda profesyonel bir çözüm üretiyoruz.

The message will be closed after 20 s