EĞİTİM DANIŞMANLIK

Düşünen ve üreten kurumların oluşumuna, gelişimine ve sürekliliğine katkı sağlayacak çalışanları inşa etmek amacıyla eğitimin kurumsal gelişimin en önemli bileşenlerinden biri olduğuna inanan kurumlara destek olmak için danışmanlık hizmeti veriyoruz. Eğitimin planlama aşamasında kazanıldığını ve bütün değişkenlerin hesaba katılarak yapılacak bir planlamanın başarısız olma ihtimaline inanmıyoruz. Bu nedenle, büyük kurumların yıllık bütün eğitim planlamalarına ve uygulamalarına talibiz. Planlama, uygulama ve değerlendirme olmak üzere eğitimin tüm bileşenlerin ölçülebilir olduğu bir yapıyı hedefliyoruz.

 • Kurum içerisinde sektörel, kurumsal ve bireysel eğitim ihtiyaçlarını tespit etme;
 • genel merkez, bölgeler ve şubeler arasında eğitim entegrasyonunu güncelleme;
 • her birey, birim ve pozisyonun gelişimi için yıllık eğitim takvimi hazırlama,
 • etkin eğitim programları düzenleme;
 • kurum eğitim uzmanlarını ve eğitmenlerini yetiştirme,
 • eğitim konusunda alınacak hizmetlerin sürecini yönetme;
 • düzenlenen eğitimlerin verimliliğini kontrol etme ve üst yönetime raporlama;
 • eğitimlerin bireye ve kuruma katkısını tespit etme;
 • eğitimin kurumsal gelişim için gerekliliğini ortaya koyabilecek uzmanlar yetiştirme;
 • eğitim aracılığıyla kurum çalışanlarının iş kalitelerinin ve performanslarının yükseltilmesi ve
 • potansiyel ve performansların tespit edilmesi;
 • istihdam önceliklerinin belirlenmesi

vb. konularda danışmanlık hizmeti vererek kurumların tüm eğitim yükünü alıyoruz.

The message will be closed after 20 s