EĞİTİM ARAŞTIRMALARI

Eğitim 4.0 kapsamında birey, kurum ve ülke olarak hedeflenen kazanımlara ulaşmak amacıyla eğitim kalitesini arttırmak, teknoloji ile bütünleştirmek, inovatif ürünler geliştirmek, dijital platformlara transfer edilebilecek eğitim uygulamaları ve materyalleri tasarlamak, eğitimin psikolojik faktörlerini incelemek, yeni ve güncel eğitim platformları oluşturmak, bireysel ve kurumsal öğrenme yönetim sistemlerini geliştirmek, bireysel farklılıklar konusunda uzmanlaşmak gibi konularda eğitim araştırmalarına odaklanmaktayız. EDUGINEER olarak temel amacımız eğitimin kalitesini ve etkisini arttıracak problemlere çözüm üretmek, model geliştirmek, sistem kurmak ve öneriler getirmektir.

The message will be closed after 20 s