EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ

Bireylerin söz konusu olduğu bütün uğraşıların temelinde bireyi tanıma süreci yer almaktadır. Her bireyin kendine özgü anlama, algılama ve olaylara yaklaşım tarzı vardır. Bireyin tanınması için, bireylerin ilgi ve yetenekleri, başarı ve başarısızlıkları, kişisel ve sosyal uyum düzeyleri, sorunları, zayıf ve güçlü yanları, ilgi, tavır ve değer yargıları, yetiştiği çevrenin geliştirici ve engelleyici etkileri gibi ve daha pek çok özelliklerinin ayrıntılı olarak bilinmesi gerekir.

Bu eğitim ile katılımcıların; bir eğitimcinin sahip olması gereken planlama, yürütme, bildiğini aktarabilme yetkinlik ve becerilerinde uzmanlaşarak, gerektiğinde kendi gelişimlerinin farkında olmaları ve kurum içi yeni eğitmenler yetiştirebilmeleri için gerekli olan formasyona ulaşmaları amaçlanmaktadır. 21. yüzyılın eğitici, planlayıcı, tasarımcı, kolaylaştırıcı, kaynak kişi, rol model, yönlendirici gibi özellikleri taşıyan eğitmen ihtiyacını karşılmak için planlanmış bir eğitimdir. Eğitimin sadece uygulama aşamasında değil ihtiyaç analizi, planlama, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında da uzmanlaşan bir eğitmen kimliğinin oluşumu hedeflenmektedir. Bu eğitim aracılığıyla, tanılayıcı, biçimlendirici, düzey belirleyici ve doğrulayıcı değerlendirme türlerini kullanarak bireyin tanıyan ve gelişimini takip eden yeni bir eğitici anlayışı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

The message will be closed after 20 s