Bilge Okulları ile İlk Toplantı

Eğitimin herkesin hakkı olduğuna inanarak “eğitim-öğretimin kalbinde olmak” sloganıyla yola çıkan Bilge Okulları ile proje toplantısı gerçekleştirdik. Üniversite eğitimine kadar öğrencilerin eğitim hayatına yön veren ve benzer kurumlara örnek olabilecek okullarından biri olmayı başaran Bilge Okullarıyla projemizin detaylarını paylaştık. Vizyon

Learn More

Eğitimde Örnek Proje

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu himayesinde ve Gebze Teknik Üniversitesi önderliğinde Türkiye'ye örnek olacak güzel bir eğitim projesine imza atıyoruz. Çalışmalara Kocaeli'nin mevcut eğitimi profilini değerlendirme toplantısı ile başladık. Toplantı esnasında geliştireceğimiz eğitim platformu önerimizi Vali Bey ile paylaştık.
Learn More

Yapay Zeka ile Değişen Eğitim Modelleri

Hızlı değişen teknolojiyle birlikte telefonlarımız ve kişisel asistanlar gündelik yaşantımızda bizlere destek olmaya devam ediyor. Yapay zekada bu teknolojilerin merkezinde yer alıyor ve gelişen algoritmalar ile birlikte hayatımızın daha çok içine giriyor. Yapay zeka uygulamalarının en önemli özelliği bizlerin soruların

Learn More

Yüksek Öğrenimde Teknoloji

Yaklaşık 30 yıldır, uzmanlar, eğitim teknolojisinin yükseköğretime zarar vereceğini düşünmekteydi. Online kurslar maliyetleri düşürecek ve yükseköğretime eşi benzeri görülmemiş bir erişim sağlayacak, böylelikle bu düşüncenin doğru olmayacağı ortaya çıkacaktı. Aynı şekilde, doğru dijital içerik her bir öğrenciye doğru zamanda sunulduğunda,

Learn More

Yazılımda Tsunami Dalgası

Hızlı gelişen bilişim sektörü dördüncü sanayi devrimi ile birlikte yazılım alanında tsunami dalgasının habercisi. Yazılım alanında yaşanacak bu tsunamiye hazırlıksız yakalananların sektörde rekabet şansları dahi olmayacak. Durum bu kadar abartılmalı mı, sorusunun cevabını sayısal olarak ifade etmeye çalışalım. Dünyada yaklaşık

Learn More

EĞİTİM İK DESTEK

Öğretmen, eğitim sisteminin temel öğelerindendir. Eğitim sisteminin başarısı, bu sistemi işletecek öğretmenlerin ve diğer eğitim personelinin niteliklerine bağlıdır. Hiçbir eğitim modeli, o modeli işletecek personelin niteliğinin üstünde hizmet üretemez. Bundan dolayı, “bir okul ancak içindeki öğretmenler kadar iyidir” denilebilir. Devletin

Learn More

EĞİTİM TEMALI ARAMA KONFERANSI

Bilim ve teknolojideki gelişmeler ile sosyo-ekonomik değişmeler sonucu ortaya çıkan yeni durumlar ve oluşan farklı ihtiyaçlar, diğer alanlarda olduğu gibi eğitime de yansımaktadır. Bu yansımaların etkisiyle eğitim, giderek daha fazla birey merkezli hale gelmekte, daha fazla teknolojik ve ekonomik nitelikler

Learn More

ÖĞRETMEN GELİŞTİRME

Dünyada eğitim politikalarının uygulayıcısı, eğitim hizmetlerini anlamlı hale getiren, eğitimin hizmetlerinin başlatıcısı, geliştiricisi ve uygulayıcısı olan öğretmenler eğitim sistemlerinin vaz geçilmez temel ögelerinden biridir. Hiçbir eğitim modelinin, o modeli işletecek insan kaynağının niteliğinin üzerinde hizmet üretemeyeceği gerçeği, öğretmenlerin yetiştirilme sürecini,

Learn More

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ

Bireylerin söz konusu olduğu bütün uğraşıların temelinde bireyi tanıma süreci yer almaktadır. Her bireyin kendine özgü anlama, algılama ve olaylara yaklaşım tarzı vardır. Bireyin tanınması için, bireylerin ilgi ve yetenekleri, başarı ve başarısızlıkları, kişisel ve sosyal uyum düzeyleri, sorunları, zayıf

Learn More
  • 1
  • 2
The message will be closed after 20 s